INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

RUMFEST 2022 

21. května 2022

 Martinický palác, Hradčanské nám. 67/8, 110 800 Praha 1

Důležité produkční a organizační informace

1) Datum a místo
2) Instalace barů
3) Parkování a doprava
4) Počet návštěvníků
5) Semináře
6) Elektřina
7) Sklenice a mytí
8) Debaras
9) Voda
10) Dekorace
11) Hudba
12) Kouření
13) Led
14) Demontáž barů
15) Vstupenky
16) Sampling a hostesky
17) Zabezpečení
18) Foto
19) Celní úřad
20) Podávání alkoholu nezletilým
21) Prodej zboží
22) Odpovědnost za činnost vystavovatele
23) Logo Ginfest ke stažení a podmínky použití

Kontakty

Event koordinátor - kontakt pro vystavovatele: Gabriela Ponert, T 602 461 297‬, E gabriela.ponert@barlife.cz

Produkce - instalace barů, technické informace a zajištení eventu: Martin Mára, T 773 635 102, E martin.mara@barlife.cz

Management - objednávky, vstupenky: Martin Kraut, T 777 309 110, E martin.kraut@barlife.cz

.

1. Datum a místo

Sobota 17. 6. 2023 od 12:00 do 21:00, Galerie Villa Pellé, Praha 6. Expozice by měly být kompletně připravené a vystavovatelé by měli být přítomni na svých místech minimálně hodinu před zahájením, tedy v 11:00.

Ginfest se uskuteční v zahradě galerie a jejich vnitřních prostorách. Vstup na akci je možný pouze osobám starším 18 let s platnou vstupenkou, která opravňuje návštěvníky i k prohlídce galerie. Děti pouze v doprovodu rodičů.

2. Instalace barů

Závoz barů a zboží přímo do paláce je možný pouze v den akce od 6:00 do 9:30 a to v přesně předem domluvený časový slot. Vjezd je z ulice Kanovnická. Prostor uvnitř paláce lze využít pouze pro okamžitou vykládku a nakládku materiálu, následně bude nutné auto přemístit mimo areál paláce. Organizátor jiné místo mimo areál MP nezajišťuje. Pro vyložení zboží lze krátkodobě využít i Hradčanské náměstí a materiál dopravit do paláce přes hlavní vchod. Vozidla nesmí blokovat průjezd z Hradčanského náměstí do ulice Kanovnická. Využití konkrétních vchodů pro vykládku bude určeno podle umístění vystavovatele v prostorách MP.

Vzhledem k omezenému prostoru na příjezdových komunikacích a času, bude vytvořen přesný harmonogram závozů. Prosíme o zaslání kontaktní osoby za vystavovatele pro domluvení přesného času Vašeho závozu na mail gabriela.ponert@barlife.cz. Samotná instalace barů v areálu paláce musí být dokončena do 11 hodin. Plocha pro každého vystavovatele bude vyznačena a je nutné, aby vystavovatelé nepřekročili celkovou velikost zakoupené plochy.

Vnitřní prostory mají manipulační limity vzhledem k úzkým dveřím na některých místech. Doporučujeme návštěvu lokace s produkční firmou, která bude na místě zajišťovat instalaci. Pro domluvení prohlídky kontaktujte Gabrielu Ponert viz. kontakty.

3. Parkování a doprava

Pro parking je možné využít placené parkovište na Pohořelci. V areálu paláce nejsou žádná parkovací místa. Je možné využít ulice přímo přilehlé k Martinickému paláci, které ale jsou omezeny zónami pro parkování. Pro účastníky akce je domluvena speciální sleva na taxi a odvozy vozů s firmou Modrý anděl.

4. Počet návštěvníků

V průběhu konání akce (mezi 12:00 a 21:00) očekáváme celkovou účast cca 1 700 – 2 200 návštěvníků. Akce je primárně určena pro širokou veřejnost, ale je předpokládána i účast profesionálů a odborníků.

5. Semináře

Semináře budou probíhat v sále v 1. patře, jehož kapacita je cca 100 osob. Délka semináře je stanovena na maximálně 25 minut a prosíme o dodržení vymezeného času. V sále bude připravené pódium, LCD televizor, 2x mikrofon, režije, technik a 1 hosteska. Organizátor nezajišťuje degustační sklenky pro případné ochutnávky. Samotné prezentace k seminářům prosíme dodat ve formátu PDF nejpozději do 15. 5. 2022 na mail gabriela.ponert@barlife.cz

6. Masterclass

Nezávislé řízené degustace organizuje Barlife & Hedonism Spirit a budou probíhat v přilehlé restauraci. Vstupenky jsou k zakoupení v e-shopu Barlife nejpozději od 1. 5. 2022.

7. Bezpečnost a proticovidová opatření

Bezpečnost návštěvníků, vystavovatelů a personálu na akci je pro nás prioritou. Apelujeme na všechny účastníky Rumfestu (návštěvníky i personál), aby objektivně posoudili svůj zdravotní stav, a i v případě mírných zdravotních obtíží na akci nechodili, respektive za sebe zajistili náhradu. Organizátor Rumfestu se bude řídit případnými nařízeními vlády nebo místní hygienické stanice. 

8. Elektřina

Ke každému baru mimo sudů, bude přivedena jedna elektrická zásuvka 230 V–2 KW. Pokud budete používat zařízení s nadstandardním odběrem, je nutné nás informovat nejpozději do 20. 4. 2022.

9. Sklenice a mytí

Sklenice si zajišťuje každý vystavovatel sám. Organizátor nezajišťuje mytí, ale v prostoru terasy budou pro návštěvníky umístěny dvě mobilní vyplachovačky. Doporučujeme používat tvrzené PVC. Pokud však upřednostňujete klasické sklo, doporučujeme sklenice zákazníkům prodávat nebo zálohovat. Na akci budou tradičně k prodeji degustační skleničky. 

10. Debaras

Po dobu konání akce zajišťujeme debaras PVC kelímků číšníky. Prosíme vystavovatele o odlévání zbytků obsahu lahví do samostatných vlastních nádob, ne do PVC pytlů! Vystavovatel je povinen po ukončení akce uklidit odpad a prázdné lahve do přistaveného kontejneru. Prosíme vystavovatele před odjezdem z akce o osobní předání pronajatého prostoru ve stejném stavu jako při převzetí a zaslání kontaktní zodpovědné osoby na mail gabriela.ponert@barlife.cz. 

11. Voda

Pitná voda je k dispozici na WC, případně po domluvě v kuchyni restaurace.

12. Dekorace

Zavěšování a lepení na zeď nebo stropy ve vnitřních prostorách není možné. Doporučujeme použít samostojné dekorace. Není možné použít lepení na podlahy. Veškeré dekorace, vybavení, doplňky apod.  je možné umístit pouze v rámci pronajatého prostoru.

13. Hudba

Organizátor akce zajišťuje po celou dobu festivalu centrální hudební produkci. Na vystavovatelských barech není audio produkce povolena s ohledem na komfort návštěvníků a vystavovatelů. 

14. Kouření

Povoleno pouze na vyhrazených místech venku.

15. Led

Každý vystavovatel si led zajišťuje sám. V případě závozu externí společností je nutné dodržet podmínky pro závoz viz. bod 2. Instalace barů

16. Demontáž barů

Rumfest končí ve 21:00 a provoz na všech barech musí být do této hodiny ukončen. Demontáž barů je možná až po 21:00. Nájezd vozidel do dvora paláce se bude řídit podrobným časovým harmonogramem jako ranní příjezd (bude domluveno s organizátorem na místě v den akce). Upozorňujeme, že z technického hlediska není možný nájezd více vozidel najednou. Přesný čas začátku příjezdu aut bude stanoven podle aktuálního počtu návštěvníků v areálu paláce. Tedy těsně po 21. hodině nebo nejpozději ve 22 hodin. Všechny bary a předměty vystavovatelů musí být odklizeny do 24:00.

17. Vstupenky

Vstupenky pro vystavovatele v rámci ceny - Každý vystavovatel má v rámci ceny nárok na 1 vstupenku na 1 m2 pronajaté plochy. Tyto vstupenky Vám budou zaslány elektronicky před akcí. 

Vstupenky pro personál na barech - Vstupenky v podobě „hand stripů“ budou rozdány na každý bar přibližně hodinu před začátkem, tedy v 11:00. Počet vstupenek pro personál je dle velikosti pronajaté plochy).

Vstupenky pro vystavovatele nad rámec kvóty se slevou - Každý vystavovatel může využít slevu na nákup vstupenek pro klienty, partnery, dodavatele nebo zaměstnance. Cena vstupenky po slevě je 200 Kč + DPH. Vyúčtování objednaných vstupenek proběhne po skončení akce. Počet vstupenek se slevou si objednejte nejpozději do 15. 5. 2022 na mailu martin.kraut@barlife.cz

Vstupenky pro návštěvníky - Vstupenky na Rumfest lze zakoupit v předprodeji přes GoOut za cenu 400 Kč. V den konání Rumfestu budou k dispozici vstupenky na pokladně za cenu 400 Kč (pokud nebude vyčerpaná kapacita areálu). Součástí vstupného je volný přístup na semináře. Vstupenky na řízené degustace se prodávají v předprodeji a případně zbylé i na místě v den akce.

18. Sampling a hostesky

Rozdávat vzorky a nápoje mimo vystavovateli objednaný prostor není možné. Hostesky se mohou pohybovat mimo tyto prostory jen bez vzorků alkoholu.

19. Zabezpečení

Za bary a jejich vybavení zodpovídá vystavovatel.

20. Foto

Organizátor bude pořizovat fotografie během konání akce pro vlastní reportážní účely. Garantovat poskytnutí fotografií jednotlivým vystavovatelům z jejich barů není možné. Případně po předchozí domluvě a objednání služby na martin.kraut@barlife.cz

21. Celní úřad

Každý vystavovatel je povinen podat samostatně oznámení o prodeji alkoholu, a to minimálně 5 pracovních dní před akcí. Formulář najdete zde . Oznámení lze podat i přes datovou schránku nebo osobně na podatelně celního úřadu pro hlavní město Prahu. Doporučujeme mít na stánku kopii faktury za alkohol.

22. Podávání alkoholu nezletilým

Dodržování zákazu podávat alkoholické nápoje nezletilým je odpovědností vystavovatelů.

23. Odpovědnost za činnost vystavovatele

Pořadatel akce, spol. Linkman Media s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za činnost vystavovatele na Rumfestu. Pořadatel zejména nenese odpovědnost za zaměstnance vystavovatele nebo jím pověřené osoby, ani za majetek vystavovatele nebo jiná jeho aktiva vnesená do prostoru, ve kterém se Rumfest koná. Vystavovatel nese výlučně veškerou odpovědnost spojenou s jeho účastí na Rumfestu a zavazuje se respektovat a dodržovat veškerá ustanovení platných předpisů, zejména v oblasti distribuce a podávání alkoholických nápojů. V případě porušování platných právních předpisů, instrukcí Rumfestu nebo pokynů pořadatele má pořadatel právo účast vystavovatele na Rumfestu bez náhrady ukončit.

Kontakty 

Event koordinátor - kontakt pro vystavovatele: Gabriela Ponert, T 602 461 297‬, E gabriela.ponert@barlife.cz

Produkce - instalace barů, technické informace a zajištení eventu: Martin Mára, T 773 635 102, E martin.mara@barlife.cz

Management - objednávky, vstupenky: Martin Kraut, T 777 309 110, E martin.kraut@barlife.cz