INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE
 

GINFEST 2023 


17. června 2023 12 - 21 hod
  Galerie Villa Pellé, Praha 6

Důležité produkční a organizační informace

Kontakty

  • Event koordinátor - kontakt pro vystavovatele: Gabriela Ponert, T 602 461 297, E gabriela.ponert@barlife.cz
  • Produkce - instalace barů: Radek Šrott T 602 166  850
  • Technické informace a zajištění eventu: Martin Mára, T 773 635 102, E martin.mara@barlife.cz
  • Management - objednávky, vstupenky: Martin Kraut, T 777 309 110, E martin.kraut@barlife.cz

1. Datum a místo

Sobota 17. 6. 2023 od 12:00 do 21:00, Galerie Villa Pellé, Praha 6. Expozice by měly být kompletně připravené a vystavovatelé by měli být přítomni na svých místech minimálně hodinu před zahájením, tedy v 11:00.

Ginfest se uskuteční v zahradě Galerie a jejich vnitřních prostorách. Vstup na akci je možný pouze osobám starším 18 let s platnou vstupenkou, která opravňuje návštěvníky i k prohlídce galerie. Děti pouze v doprovodu rodičů.

 

2. Instalace barů

Instalace barů bude probíhat v den akce, tedy v sobotu 17.6. od 6 hod.

Vzhledem k omezenému prostoru na příjezdových komunikacích bude vytvořen přesný harmonogram závozu. Ohledně domluvení přesného času závozu prosím kontaktujte Radka Šrotta na tel.: 602 166 850 a zároveň prosíme o zaslání kontaktní osoby za vystavovatele na mail gabriela.ponert@barlife.cz.

Prostor v areálu Galerie bude využit pouze pro okamžitou vykládku a nakládku materiálu, následně bude nutné auto přemístit mimo areál do okolních ulic. Vjezd vozidel je povolen pouze na zpevěnou plochu - pohyb po travnaté ploše je zakázán. Samotná instalace barů v areálu Ginfestu by měla proběhnout do 11 hodin. Plocha pro každého vystavovatele bude vyznačena a je nutné, aby vystavovatelé nepřekročili celkovou velikost zakoupené plochy.

 

3. Parkování a doprava

Organizátor nezajišťuje parkovací místa pro vystavovatele. Pro parking je možné využít ulice v blízkosti areálu.

 

4. Počet návštěvníků

V průběhu konání akce (mezi 12:00 a 21:00) očekáváme celkovou účast cca 1 000 návštěvníků. Akce je primárně určena pro širokou veřejnost, ale je předpokládána i účast profesionálů a odborníků.

 

5. Semináře

Semináře budou probíhat v sále v přízemí galerie, jehož kapacita je přibližně 30 osob. Příprava na seminář je možná vždy 15 minut předem. Délka semináře je stanovena na 30 minut a prosíme o dodržení vymezeného času. V sále bude připraven bar, LCD televizor, mikrofon a technik. Organizátor naopak nezajišťuje degustační sklenky pro případné ochutnávky a hostesky pro jejich roznos. Samotné prezentace k seminářům je potřeba dodat ve formátu PDF nejpozději do 10. 6. 2023 na mail gabriela.ponert@barlife.cz

 

6. Elektřina

Na vyžádání bude ke každému baru přivedena jedna elektrická zásuvka 230 V / 2 kW. V případě, že budete používat zařízení s nadstandardním odběrem, je nutné věc konzultovat s produkcí nejpozději do 31. 5. 2023. 

 

7. Sklenice a mytí

Sklenice si zajišťuje každý vystavovatel sám. Doporučujeme používat tvrzené PVC. Organizátor nezajišťuje mytí, prostory to neumožňují. Pokud upřednostňujete klasické sklo, doporučujeme sklenice zákazníkům prodávat nebo zálohovat. 

8. Debaras

Po dobu konání akce zajišťuje náš personál debaras. Odložené sklenice budou odnášeny na jedno místo do prostoru zázemí. Prosíme vystavovatele o odlévání zbytků obsahu lahví do samostatných vlastních nádob, ne do PVC pytlů! Vystavovatel je povinen po ukončení akce uklidit odpad a prázdné lahve do přistaveného kontejneru. Prosíme vystavovatele před odjezdem z akce o osobní předání pronajatého prostoru ve stejném stavu jako při převzetí. Toto musí proběhnout OSOBNÍM PŘEDÁNÍM ORGANIZÁTOROVI, pokud tomu tak nebude, může být vystavovateli účtována paušální částka 5.000,-. 

 9. Voda

Pitná voda je k dispozici na WC.

10. Dekorace

Zavěšování a lepení na zeď nebo stropy ve vnitřních prostorách není možné. Doporučujeme použít samostojné dekorace. Veškeré dekorace, vybavení, doplňky apod.  je možné umístit pouze v rámci pronajatého prostoru.

11. Hudba

Organizátor akce zajišťuje po celou dobu festivalu centrální hudební produkci. Na vystavovatelských barech není audio produkce povolena s ohledem na komfort návštěvníků a vystavovatelů. 

12. Kouření

Akce je nekuřácká ve všech prostorách.

13. Led

Každý vystavovatel si led a ledovou tříšť zajišťuje sám. V případě závozu externí společností je nutné dodržet podmínky pro závoz viz. bod 2. Instalace barů

14. Demontáž barů

Ginfest končí ve 21:00 a provoz na všech barech musí být do této hodiny ukončen.

Demontáž barů je možná až po 21:00. Nájezd vozidel se bude řídit podrobným časovým harmonogramem jako ranní příjezd (bude domluveno s organizátorem na místě v den akce). Upozorňujeme, že z technického hlediska není možný nájezd více vozidel najednou. Všechny bary a předměty vystavovatelů musí být odklizeny do 24:00.

Prosíme vystavovatele před odjezdem z akce o osobní předání pronajatého prostoru ve stejném stavu jako při převzetí. Toto musí proběhnout OSOBNÍM PŘEDÁNÍM ORGANIZÁTOROVI, pokud tomu tak nebude, může být vystavovateli účtována paušální částka 5.000,-

15. Vstupenky

Vstupenky pro vystavovatele v rámci ceny - Každý vystavovatel má v rámci ceny nárok na 1 vstupenku na 1 m2 pronajaté plochy. Tyto vstupenky Vám budou zaslány elektronicky před akcí. 

Vstupenky pro personál na barech - Vstupenky v podobě „hand stripů“ budou rozdány na každý bar přibližně hodinu před začátkem, tedy v 11:00. Počet vstupenek pro personál je dle velikosti pronajaté plochy.

Vstupenky pro vystavovatele nad rámec kvóty se slevou - Každý vystavovatel může využít slevu na nákup vstupenek pro klienty, partnery, dodavatele nebo zaměstnance. Cena vstupenky po slevě je 100 Kč + DPH. Váš slevový kód Vám bude zaslán spolu se vstupenkami a vyúčtování objednaných vstupenek proběhne po skončení akce. 

Vstupenky pro návštěvníky - Vstupenky na Ginfest lze zakoupit v předprodeji přes GoOut za cenu 200 Kč. V den konání Ginfestu budou k dispozici vstupenky na pokladně za cenu 200 Kč (pokud nebude vyčerpaná kapacita areálu). Součástí vstupného je volný přístup na semináře.

16. Sampling a hostesky

Rozdávat vzorky a nápoje mimo vystavovateli objednaný prostor není možné. Hostesky se mohou pohybovat mimo tyto prostory jen bez vzorků.

17. Zabezpečení

Za bary a jejich vybavení zodpovídá vystavovatel.

18. Foto

Organizátor bude pořizovat fotografie během konání akce pro vlastní reportážní účely. Garantovat poskytnutí fotografií jednotlivým vystavovatelům z jejich barů není možné. Organizátor neposkytuje akreditované vstupy pro fotografy jednotlivým vystavovatelům - pro vstup fotografa je třeba využít vlastních vstupenek.

19. Celní úřad

Každý vystavovatel je povinen podat samostatně oznámení o prodeji alkoholu, a to minimálně 5 pracovních dní před akcí. Formulář najdete ZDE . Oznámení lze podat i přes datovou schránku nebo osobně na podatelně celního úřadu pro hlavní město Prahu. Doporučujeme mít na stánku kopii faktury za alkohol.

20. Podávání alkoholu nezletilým

Dodržování zákazu podávat alkoholické nápoje nezletilým je odpovědností vystavovatelů.

21. Prodej zboží

Akce je primárně prodejního charakteru. Každý vystavovatel zajišťuje prodej lahví na svém baru. Prosíme vystavovatele, aby při případném prodeji celých lahví informovali návštěvníky Ginfestu, že nejsou určeny ke konzumaci přímo na místě v den akce.

22. Odpovědnost za činnost vystavovatele a obchodní podmínky

Pořadatel akce, spol. Linkman Media s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za činnost vystavovatele na Ginfestu. Pořadatel zejména nenese odpovědnost za zaměstnance vystavovatele nebo jím pověřené osoby, ani za majetek vystavovatele nebo jiná jeho aktiva vnesená do prostoru, ve kterém se Ginfest koná. Vystavovatel nese výlučně veškerou odpovědnost spojenou s jeho účastí na Ginfestu a zavazuje se respektovat a dodržovat veškerá ustanovení platných předpisů, zejména v oblasti distribuce a podávání alkoholických nápojů. V případě porušování platných právních předpisů, instrukcí Ginfestu nebo pokynů pořadatele má pořadatel právo účast vystavovatele na Ginfestu bez náhrady ukončit. Vystavovatel má právo zrušit svoji účast na akci bez udání důvodu do 30 dnů před samotnou akcí, již zaplacená záloha bude vrácena. Zrušení účasti 24 dnů a méně před akcí: 50% storno z výstavní plochy a objednaných služeb. Zrušení účasti 14 dnů a méně před akcí: 100% storno z výstavní plochy a objednaných služeb. Zrušení účasti oznámí vystavovatel pořadateli PÍSEMNĚ, pořadatel potvrdí obratem, že vzal na vědomí. Povinnost uhradit storno poplatek má vystavovatel i v případě, že neuhradil zálohovou ani jinou fakturu.

23. Logo Ginfest ke stažení a podmínky použití

Logotyp je vytvořen zejména pro použití v tisku a pro elektronické použití. Změny podoby loga, jeho barev a kterýchkoli jeho prvků v jejich proporcích, velikosti, umístění a kombinaci barev jsou zakázány. Není povoleno logotyp znovu konstruovat či překreslovat podle vzoru a graficky nebo konstrukčně upravovat jeho podobu.GINFEST je registrovaná ochranná známka vlastněna společností Linkman Media s.r.o. a zapsaná u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Logo lze použít jen v přímé souvislosti s akcí konanou 25. 6. 2022 a pro její podporu. Logo Ginfest PDF hi-res Logo Ginfest jpg.

Kontaktní osoby: 

  • Event koordinátor - kontakt pro vystavovatele: Gabriela Ponert, T 602 461 297, E gabriela.ponert@barlife.cz

  • Produkce - instalace barů, technické informace a zajištení eventu: Martin Mára, T 773 635 102, E martin.mara@barlife.cz

  • Management - objednávky: Martin Kraut, T 777 309 110, E martin.kraut@barlife.cz

  • Oficiální stránky: www.ginfest.cz

  • Předprodej vstupenek: GoOut